برترین فایل ويروسها، كرمها و تروژانها چه هستند؟

کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید
هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _ويروسها، كرمها و تروژانها چه هستند؟_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از ويروسها، كرمها و تروژانها چه هستند؟ ببرید

مقاله ترجمه شده با عنوان: What are viruses, worms, and Trojans، ويروسها ، كرمها وتروژانها برنامه هاي بدي هستند كه مي توانند باعث خطر براي كامپيوتر شما واطلاعات آن شوند. آنها مي توانند سرعت اينترنت را پايين بياورند وآنها حتي ممكن است از كامپيوترشما براي بخش كردن خودشان براي دوستانتان، آشنايان، …

ادامه مطلب


مطالب تصادفی