دانلود (پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن)

هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر
نام محصول دانلودی: پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

هدف از پرسشنامه حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان می باشد

ادامه مطلب


مطالب تصادفی